ജോസ് ജോര്‍ജ്ജ് ആറുകാട്ടി's NEWS (19)

NEWS Replied To (9) Replies Latest Activity

"ഉപവാസവും പ്രാര്‍ത്ഥനയും മാത്രമാണ് നമ്മുടെ ശക്തമായ ആയുധങ്ങള്‍, വിശ്വാസത്തിനു വേണ്ടി ക…"

ജോസ് ജോര്‍ജ്ജ് ആറുകാട്ടി replied Feb 18, 2015 to കൊല്ലപ്പെട്ടവര്‍ രക്തസാക്ഷികള്‍: ഐഎസ് ക്രൂരതയെ അപലപിച്ച് മാര്‍പാപ്പ

2 Feb 21, 2015
Reply by Ginu

"സമ്പത്തിനെ ദൈവമായി കണ്ട ഒരുമനുഷ്യന്റെ അന്ത്യത്തെക്കുറിച്ച് സൂചിപ്പിക്കാനായി മാത്രം പ…"

ജോസ് ജോര്‍ജ്ജ് ആറുകാട്ടി replied Oct 31, 2014 to ഒരുകാലത്ത് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും സമ്പന്നനായിരുന്ന വ്യക്തി, വൃദ്ധസദനത്തില്‍ മരിച്ചു.

3 Nov 4, 2014
Reply by Ginu

"ഇത് തികച്ചും ബാലിശമായ ചിന്തകളാണ്. സിനിമയിലെയും സീരിയലുകളിലേയും കഥാപാത്രങ്ങളുടെ പേരുക…"

ജോസ് ജോര്‍ജ്ജ് ആറുകാട്ടി replied Oct 7, 2014 to മലയാള സിനിമയും സീരിയലും നോവലുകളും ക്രൈസ്തവരെ മോശമായി ചിത്രീകരിക്കുന്നുണ്ടോ?

3 Oct 7, 2014
Reply by ജോസ് ജോര്‍ജ്ജ് ആറുകാട്ടി

"മദ്യവ്യവസായികളായ കത്തോലിക്കര്‍ നിരവധിയുണ്ട് നമ്മുടെ ചുറ്റും. പള്ളിക്കു കയ്യയച്ചു സംഭ…"

ജോസ് ജോര്‍ജ്ജ് ആറുകാട്ടി replied Jun 21, 2014 to മദ്യത്തിന്‍റെയും മയക്കുമരുന്നിന്‍റെയും ഉപയോഗം അപലപനീയമായ തിന്മകള്‍

1 Jun 21, 2014
Reply by ജോസ് ജോര്‍ജ്ജ് ആറുകാട്ടി

"ചാവറയച്ചനെയും എവുപ്രാസ്യാമ്മയെയും നവംബര്‍ 23 ന് വിശുദ്ധരായി പ്രഖ്യാപിക്കും വത്ത…"

ജോസ് ജോര്‍ജ്ജ് ആറുകാട്ടി replied Jun 12, 2014 to ചാവറയച്ചനും എവുപ്രാസ്യമ്മയും വിശുദ്ധ പദവിയിലേക്ക്

3 Jun 12, 2014
Reply by ജോസ് ജോര്‍ജ്ജ് ആറുകാട്ടി

"ക്രിസ്തു സ്ഥാപിച്ച സഭ തന്നെയാണ് ക്രൈസ്തവവിശ്വാസത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനശില. ആ സഭയെ ശക്തിപ്പ…"

ജോസ് ജോര്‍ജ്ജ് ആറുകാട്ടി replied Jun 4, 2014 to സഭയില്ലാതെ ക്രൈസ്തവരില്ലെന്ന് പാപ്പാ ഫ്രാന്‍സിസ്

1 Jun 4, 2014
Reply by ജോസ് ജോര്‍ജ്ജ് ആറുകാട്ടി

"തീര്‍ച്ചയായും ചിന്തിക്കേണ്ട കാര്യം തന്നെയാണ് മേരീ, പാവപ്പെട്ട കുട്ടികള്‍ക്ക് വിദ്യാഭ…"

ജോസ് ജോര്‍ജ്ജ് ആറുകാട്ടി replied Apr 4, 2014 to ചാവറയച്ചനും എവുപ്രാസ്യമ്മയും വിശുദ്ധ പദവിയിലേക്ക്

3 Jun 12, 2014
Reply by ജോസ് ജോര്‍ജ്ജ് ആറുകാട്ടി

"We can join together to spread the Good News!"

ജോസ് ജോര്‍ജ്ജ് ആറുകാട്ടി replied Feb 23, 2014 to നിങ്ങള്ക്ക് ഇടയനെ ഒന്ന് സഹായിച്ചു കൂടേ .....

16 Mar 15, 2014
Reply by Neethu

"ഓരോ അമ്മയെയും ദൈവം ഈ ഭൂമിയിലേക്ക് അയച്ചിരിക്കുന്നത് ജീവന്റെ സംരക്ഷകരാകുവാനാണ്. നമുക്…"

ജോസ് ജോര്‍ജ്ജ് ആറുകാട്ടി replied Feb 16, 2013 to ജീവന്റെ കാവൽമാലാഖ

5 Mar 7, 2013
Reply by STEPHEN KIZHAKKEKALA

RSS

© 2018   Created by EDAYAN COMMUNICATIONS.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service