ഇടയന്‍ കേരളകൂട്ടായിമ്മ

Information

ഇടയന്‍ കേരളകൂട്ടായിമ്മ

Edayan members staying in Kerala

Location: kerala
Members: 65
Latest Activity: Sep 8

CHRISTIAN MALAYALAM NEWS

പ്രാര്ത്ഥനാശംസകള്‍

Started by Justin Kanjoothara MCBS. Last reply by Rajan Xavier Mar 16, 2012. 3 Replies

SSLC, +2 പരീക്ഷകള്‍ക്കായി ഒരുങ്ങുന്ന ഏവര്‍ക്കും പ്രാര്‍ഥനകളും ആശംസകളും!പഠിക്കുമ്പോഴും പരീക്ഷക്ക്‌ പോകുമ്പോഴും ഈശോയെ കൂടെ കൂട്ടാന്‍ മറക്കരുതേ. Continue

Comment Wall

Add a Comment

You need to be a member of ഇടയന്‍ കേരളകൂട്ടായിമ്മ to add comments!

Comment by pradeep on September 19, 2015 at 1:33

my wife siji ku vendi pray  cheyenne   exam  and tension  and pedi

Comment by Babythomas Thomas on August 11, 2013 at 13:44

pls prayer for me

Comment by Reji Koshy Anayadakkil on May 11, 2013 at 17:08

Dear All,

Praise the Lord....

One of my friend got accident in two days before and now his company try to terminate him so please pray for my friend to recovery the accident and save his job

Kindly add my prayer requests to madhyastha Prarthana and Jagarana Prarthana.

Regards,

Reji Koshy Anayadakkil

Dubai

+971558106799

Comment by Reji Koshy Anayadakkil on April 28, 2013 at 19:28

Dear All,

Praise the lord....

Please pray for my wife,She is Pregnant. Please pray that we have a healthy baby.

Regards,

Reji Koshy Anayadakkil

Dubai

+971558106799

Comment by Reji Koshy Anayadakkil on April 24, 2013 at 18:14
Dear All,
Praise the Lord..
Last I got it (UAE Driving License) ,because of your's prayer.I Praise the God and THANK YOU so Much who is praying for me.

Regards,
Reji Koshy Anayadakkil
Dubai
+971558106799
Comment by Reji Koshy Anayadakkil on April 22, 2013 at 16:20

Dear All,

Tomorrow i will attend the UAE Driving License Final test at 02:00 PM. Kindly pray for passing it.

Regards,

Reji Koshy Anayadakkil

Dubai

+971558106799

Comment by Libin C Joseph on March 21, 2013 at 12:12

hai all

Comment by cleitus antony on September 17, 2012 at 15:00

Thank God to join the Edayan kootaima

Comment by Aloysius on July 3, 2012 at 6:36

Very happy join Edayan Kerala Koottayma.

Comment by James Thuruthimattam on June 1, 2012 at 18:38

Hi,       I am James Thuruthimattam,revising Kerala Koottayma !!!!!!!

 

Members (65)

 
 
 

© 2018   Created by EDAYAN COMMUNICATIONS.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service