ഇടയന്‍ കേരളകൂട്ടായിമ്മ NEWS (1)

← Back to ഇടയന്‍ കേരളകൂട്ടായിമ്മ
CHRISTIAN MALAYALAM NEWS Replies Latest Activity

പ്രാര്ത്ഥനാശംസകള്‍

SSLC, +2 പരീക്ഷകള്‍ക്കായി ഒരുങ്ങുന്ന ഏവര്‍ക്കും പ്രാര്‍ഥനകളും ആശംസകളും! പഠിക്കുമ്പോഴും പരീക്ഷക്ക്‌ പോകുമ്പോഴും ഈശോയെ കൂടെ കൂട്ടാന്‍ മറക്കരു…

Started by Justin Kanjoothara MCBS

3 Mar 16, 2012
Reply by Rajan Xavier

RSS

© 2018   Created by EDAYAN COMMUNICATIONS.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service