മലങ്കര മാര്‍ തോമ സുറിയാനി സഭ

Information

മലങ്കര മാര്‍ തോമ സുറിയാനി സഭ

Members: 31
Latest Activity: Aug 9, 2014

welcome

Mar Thoma Syrian Church Of Malabar

Traditionally believed to have been founded by Saint Thomas (Mar Thoma), one of the 12 disciples of Jesus Christ, and known by the name of the Apostle, in the year AD52, Mar Thoma Syrian Church of Malabar is one of the oldest denominations of Christianity. The Church defines itself as "Apostolic in origin, Universal in nature, Biblical in faith, Evangelical in principle, Ecumenical in outlook, Oriental in worship, Democratic in function, and Episcopal in character. Headquartered at Thiruvalla in Kerala, in India, the church has followers across the globe.

Overview
 

Malankara Mar Thoma Syrian Church (Malankara Mar Thoma Suriyani Sabha as it is called in native Malayalam) is one of the oldest groups of praticising Christians in the world. Believed to be followers of one of the original disciples of Jesus Christ - St. Thomas (also called Didimus or Thomas, the doubter). It is widely believed that the Apostle St. Thomas came to Muziris on the south west coast of India in AD 52 and laid the foundations of Christianity in this part of the world.

Today, the headquarters is located at SCS Campus, Thiruvalla, Kerala, India and has over a million adherents spread worldwide. The goal and function adopted by the church is:

  • To be the repository of the divine doctrines revealed by Jesus Christ and proclaimed by His Apostle

  • To maintain these doctrines in their purity

  • To promote the spiritual life of its members through the administration of sacraments and by the ministry of the WORD

  • To make disciples of all nations by the proclamation of the Gospel to all the world, and through the administration of Holy Baptism in the name of True God
     


CHRISTIAN MALAYALAM NEWS

This group does not have any NEWS yet.

Comment Wall

Add a Comment

You need to be a member of മലങ്കര മാര്‍ തോമ സുറിയാനി സഭ to add comments!

Comment by Neethu on August 9, 2014 at 15:08

Nice

Comment by Paul Sudhakaran on April 30, 2013 at 10:52

 മാര്‍ത്തോമാസഭയുടെ 'വലിയമെത്രാപ്പോലിത്ത' ഇപ്പോള്‍ വിദൂഷക വേഷംകെട്ടി ആടുകയാണ്! ഇയാളോടുള്ള കിടമത്സരത്തിലാണ് 'ക്ലിമ്മീസ്' എന്നതും ലജ്ജാകരം തന്നെ!   പത്മശ്രീയും പത്മഭൂഷണും,  'പണ്ഡാരമടക്കുമ്പോള്‍' പോലീസിന്‍റെ വക മാനത്തേക്കുള്ള വെടിയും സ്വപ്നംകണ്ട് വചനത്തെ ചവിട്ടി മെതിക്കുന്നവര്‍ വിഗ്രഹങ്ങളുടെ പരിചാരകരായി അധഃപതിക്കുന്നതും ഈ കാലഘട്ടത്തിലെ ദുരന്തമാണ്!

Comment by JV Tiruvalla on April 18, 2013 at 10:06

ലജ്ജയുണ്ട് ... എന്തു ചെയ്യാം എന്റെ സഹോദരാ ....  വായിച്ചിട്ടില്ലേ സങ്കീർത്തനങ്ങളിൽ  "മാനത്തോടിരിക്കുന്ന മനുഷ്യൻ വിവേകഹീനൻ ആയാൽ നശിച്ചു പോകുന്ന മൃഗങ്ങൾക്ക് തുല്യനത്രെ " എന്ന് ( സങ്കീ: 49: 20). ഇവിടെ സംഭവിച്ചതും ഇത് തന്നെ. 

Comment by Jacob Abraham on March 30, 2013 at 5:16

Chronicle, a sophisticated yet very user-friendly Church management system is going international. This web-based software is successfully running in more than 60 churches for the past 8 years and now will be launched in the Gulf. For more details, pls visit http://ensarc.in/Chronicle.php

For latest updates logon to https://www.facebook.com/Chronicle3

Dont forget to click on Like.

God Bless.

Comment by vincy on May 17, 2012 at 19:48

please add full holy mass.

Comment by Jacob Abraham on October 31, 2011 at 11:15

Here is an interesting link. www.church.ensarc.in A site exclusively developed for churches with features suiting the  Marthoma parishes. Melbourne Mar Thoma Church, Australia has already got it done. Take a look at their site too www.melbournemarthomachurch.org.au

 
 
 

© 2018   Created by EDAYAN COMMUNICATIONS.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service