ഇടയന്‍ സൌദിക്കൂട്ടായ്മ... (നല്ലത് കാണുവാന്‍, നന്മ ചെയ്യുവാന്‍)

Information

ഇടയന്‍ സൌദിക്കൂട്ടായ്മ... (നല്ലത് കാണുവാന്‍, നന്മ ചെയ്യുവാന്‍)

An attempt to gather edayan followers in Saudi

Location: KSA
Members: 101
Latest Activity: Jul 17, 2016

CHRISTIAN MALAYALAM NEWS

Daily Prayers

Started by Thomas Chacko. Last reply by lalu varkey Oct 30, 2013. 3 Replies

Dears, let us start our activity with a commitment to pray for eachother on daily basis as we are in this desert encountering with a lot of daily problems.. As a second step, in my opinion, we should…Continue

Tags: suggestions

god is with us

Started by saji scaria Mar 5, 2012. 0 Replies

       Continue

Comment Wall

Add a Comment

You need to be a member of ഇടയന്‍ സൌദിക്കൂട്ടായ്മ... (നല്ലത് കാണുവാന്‍, നന്മ ചെയ്യുവാന്‍) to add comments!

Comment by Leen mathew prasakthan on November 16, 2013 at 16:38

Comment by lalu varkey on October 30, 2013 at 8:04

Comment by Reji Koshy Anayadakkil on May 11, 2013 at 17:09

Dear All,

Praise the Lord....

One of my friend got accident in two days before and now his company try to terminate him so please pray for my friend to recovery the accident and save his job

Kindly add my prayer requests to madhyastha Prarthana and Jagarana Prarthana.

Regards,

Reji Koshy Anayadakkil

Dubai

+971558106799

Comment by Reji Koshy Anayadakkil on April 28, 2013 at 19:29

Dear All,

Praise the lord....

Please pray for my wife,She is Pregnant. Please pray that we have a healthy baby.

Regards,

Reji Koshy Anayadakkil

Dubai

+971558106799

Comment by Reji Koshy Anayadakkil on April 24, 2013 at 18:16

Dear All,
Praise the Lord..
Last I got it (UAE Driving License) ,because of your's prayer.I Praise the God and THANK YOU so Much who is praying for me.

Regards,
Reji Koshy Anayadakkil
Dubai
+971558106799

Comment by Reji Koshy Anayadakkil on April 22, 2013 at 16:19

Dear All,

Tomorrow i will attend the UAE Driving License Final test at 02:00 PM. Kindly pray for passing it.

Regards,

Reji Koshy Anayadakkil

Dubai

+971558106799

Comment by RAJEESH on March 30, 2013 at 13:44
Comment by RAJEESH on March 26, 2013 at 15:14

Comment by RAJEESH on March 24, 2013 at 15:41

Comment by Thomas Chacko on December 6, 2012 at 16:08

നോമ്പിന്റെ നിറവില്‍, ആത്മീയ നിറവിന്റെ ആനന്ദത്തോടെ ഒരു നല്ല ക്രിസ്മസ് ആഘോഷിക്കുവാന്‍ എല്ലാവരെയും ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ..

 

Members (101)

 
 
 

© 2018   Created by EDAYAN COMMUNICATIONS.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service