ഇടയന്‍ കേരളകൂട്ടായിമ്മ

Information

ഇടയന്‍ കേരളകൂട്ടായിമ്മ

Edayan members staying in Kerala

Location: kerala
Members: 65
Latest Activity: Sep 8

CHRISTIAN MALAYALAM NEWS

പ്രാര്ത്ഥനാശംസകള്‍

Started by Justin Kanjoothara MCBS. Last reply by Rajan Xavier Mar 16, 2012. 3 Replies

SSLC, +2 പരീക്ഷകള്‍ക്കായി ഒരുങ്ങുന്ന ഏവര്‍ക്കും പ്രാര്‍ഥനകളും ആശംസകളും!പഠിക്കുമ്പോഴും പരീക്ഷക്ക്‌ പോകുമ്പോഴും ഈശോയെ കൂടെ കൂട്ടാന്‍ മറക്കരുതേ. Continue

Comment Wall

Add a Comment

You need to be a member of ഇടയന്‍ കേരളകൂട്ടായിമ്മ to add comments!

Comment by Maranatha on April 23, 2012 at 20:31

Hi, I am Mary Thomas. Happy to join in Edayan Kerala kootayma. May God use us all.

Comment by Thomas Mathew on March 8, 2012 at 2:27

Very Good Keep it up

Comment by Rajan Xavier on March 6, 2012 at 15:38

Good keep it up.

 

Members (65)

 
 
 

© 2018   Created by EDAYAN COMMUNICATIONS.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service