All Blog Posts (7,972)

അഴിച്ചു വെക്കേണ്ട പുറങ്കുപ്പായങ്ങൾ

വിശുദ്ധ യോഹന്നാൻറെ സുവിശേഷം 13 : 4 -5 വാക്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെ വായിക്കും അവൻ എഴുന്നേറ്റ് മേലങ്കി മാറ്റി ഒരു തൂവാലയെടുത്ത് അരയിൽ കെട്ടി, അനന്തരം ഒരു താലത്തിൽ വെള്ളമെടുത്ത് ശിഷ്യന്മാരുടെ പാദങ്ങൾ കഴുകുവാനും അരയിൽ ചുറ്റിയിരുന്ന തൂവാല കൊണ്ട് തുടക്കുവാനും തുടങ്ങി.

നേതൃ നിരയിലുള്ളവരും അതിനായി ഒരുങ്ങുന്നവരും ഈ വചങ്ങൾ ഒന്ന് കൂടി വിചിന്തനം ചെയ്യുന്നത് നന്നാവും. പലപ്പോഴും നമ്മുടെ കൂട്ടായ്മകളും സംഘടനകളും ഇഴഞ്ഞു നീങ്ങാൻ കാരണം നേതൃത്വം, അധികാരത്തിന്റെ പുറങ്കുപ്പായം മാറ്റിവെച്ച് കൂട്ടാളികൾ സഞ്ചരിച്ച വഴികൾ…

Continue

Added by Thomas Cherian on May 13, 2018 at 13:39 — No Comments

Jesus said Follow Me. May 9, 2018

Jesus Said Follow Me..........
I am the vine and you are the branches. As long as you remain in me and I in you, you bear much fruit; but apart from me you can do nothing. (John 15:1).

A woman went to the Priest and said, I won't be attending Church anymore.. He said, may I ask why??

She said, I see people on their…

Continue

Added by Elsy Mathew on May 9, 2018 at 5:47 — No Comments

Love is not just what we see in Movies. Pope Francis. May 7, 2018

Love is Not Just what We See in Movies--It Takes Work......... Love is not empty words or what is depicted in romantic films – it is action and service toward others, Pope Francis said. Love is not what they say in movies... Love is not playing violins, all romantic. No, love is work. Love shows itself in works, not in words." Sometimes people might think that love is what they see between a couple in a…

Continue

Added by Elsy Mathew on May 7, 2018 at 5:39 — No Comments

Am I Free or Am I A Slave to My Passions? Pope Francis. April 15, 2018

Am I Free or Am I A Slave to my Passions?In his homily the Pope explained the struggle for true freedom is inside of everyone. Am I free, or am I a slave to my passions, ambitions, riches, or passing fancies?  Pope Francis highlighted that one must strip himself or herself of worldly ambitions if he or she wants to control his or her destiny. The free man is not afraid…

Continue

Added by Elsy Mathew on April 14, 2018 at 16:38 — No Comments

Looking at Christ Crucified Heals our Poisoned Hearts. Pope Francis. April 3, 2018

Looking at Christ Crucified Heals our Poisoned Hearts......Pope Francis invites us to look at a Crucifix when we are depressed and tired out with life’s journey. His reflection was inspired by the first reading from the book of Numbers 21,4-9. The people were exasperated because of the long journey and were tired of eating the same food. They complained about the food saying they would die in…

Continue

Added by Elsy Mathew on April 3, 2018 at 5:19 — No Comments

Vigil of Easter. April 1, 2018

Vigil of Easter.....In the early Church, Holy Saturday was also known as Great Saturday, Grand Saturday, and Angelic Night. It was also the only Saturday in which fasting was permitted. There are four parts to the Easter Vigil:
THE CEREMONY OF FIRE:  The fire represents God's power. It brings life and death, but tonight it represents life overcoming the darkness of death. The Paschal…
Continue

Added by Elsy Mathew on March 31, 2018 at 6:09 — No Comments

Pope Francis: In Praying the "Our Father" Do You Know Who you are Talking to? March 21, 2018

In Praying the “Our Father”, Do you Know Who You are Talking To?Pope Francis spoke about the importance of the recitation of the “Our Father” at Mass, asking if when we pray it, we understand who we are praying to and the relationship we are called to have with him.  How many times there are people who say, ‘Our Father,’ but do not know what they say!” the Pope said. Do you feel that when you say ‘Father,’ that he is…

Continue

Added by Elsy Mathew on March 21, 2018 at 5:08 — No Comments

The Soul is God's Temple, not Your Own. March 5, 2018

The Soul is God’s Temple, Not your Own..............Pope Francis said: Like Jesus cast out the merchants from the temple in Jerusalem, we should drive the desire for personal gain and advantage from our hearts, replacing it with love. We are called to keep in mind those strong words of Jesus: ‘Do not make a market of my Father’s house.’ They help us to reject the danger of making our soul,…

Continue

Added by Elsy Mathew on March 5, 2018 at 5:34 — No Comments

Pope Asks those who fast to also live with Christian Coherence. Feb 24, 2018

Pope asks those who fast to also live with “Christian coherence”Pope Francis asked Christians who fast to do so in a humble manner and allow this to translate into their treatment of others. Does my fast help others? If it does not it's fake, it's inconsistent and it takes you on the path to a double life, pretending to be a just Christian - like the Pharisees or the Sadducees. Inside, though, I…

Continue

Added by Elsy Mathew on February 24, 2018 at 7:44 — No Comments

Three Pillars of Lent. Feb 21, 2018

Three Pillars of Lent........The three pillars of Lent are very concrete: Prayer, Fasting and almsgiving (acts of charity).Lent is not pietistic pie-in-the-sky-time. It is realistic down-to-earth time. It's about ashes and the Cross. It is about money, food, and how we spend our time. It's about sin and sorrow. It's about life and death.It seems strange that one of the…

Continue

Added by Elsy Mathew on February 21, 2018 at 6:46 — No Comments

Pastors with Double Lives are Wound to the Church.Pope Francis. Jan 11, 2018

Pastors with double lives are wound to the ChurchPope Francis gave a strong homily at Casa Santa Marta. He reminded that priests who don't live their faith with coherence are a sore spot for the Church. It's bad to see pastors with double lives. It's a wound to the Church. Sick pastors, who have lost authority and carry on with this double life. Jesus is stern with them. He not only tells people…

Continue

Added by Elsy Mathew on January 11, 2018 at 6:45 — No Comments

All of Mass is Important: Don't Be Late. Pope Francis. Jan 4, 2018

All of Mass is Important: Don’t Be Late!

Pope Francis stressed the importance of getting to Mass on time, noting that every piece is important, especially the opening Sign of the Cross, where we prepare as a community to worship God together. It is not a good habit to look and the clock and say: ‘I am in time, I will arrive after the sermon and with this fulfill the commandment,’” the Pope said.The Mass begins with…
Continue

Added by Elsy Mathew on January 4, 2018 at 11:00 — No Comments

Have Courage to Let Go of Grudges and Complaints. Pope Francis. Dc 13, 2017

Have Courage to Let Go of Grudges and Complaints........Pope Francis said we must learn to let ourselves be consoled by the Lord, leaving behind our grudges and complaints. Reflecting on the day’s first reading from the prophet Isaiah, he said the Lord has come to console us. Just as the first disciples could hardly believe the joy of the Resurrection, we often find it hard to let ourselves be consoled by the miracles…

Continue

Added by Elsy Mathew on December 13, 2017 at 3:07 — No Comments

The Mass Needs Silence, not Chit-chat. Pope Francis. Dec 4, 2017

The Mass Needs Silence, not 'Chit-Chat'............Pope Francis called out the common habit of chatting with people around you before Mass, stressing that this is a time for silent prayer, when we prepare our hearts for an encounter with the Lord.When we go to Mass, maybe we arrive five minutes before, and we start to chit-chat with those in front of us,” the Pope said Nov. 15. However, “it is…

Continue

Added by Elsy Mathew on December 4, 2017 at 6:06 — No Comments

Are you Afraid of God? If So, You Don't Really Know who He is? Pope Francis. Dec 1, 2017

Are you Afraid of God? If So, You don't Really Know Who He Is..............

Pope Francis on Sunday cautioned against having a “mistaken” idea of God as harsh and punishing, saying this fear will end up paralyzing us and preventing us from doing good, rather than spreading his love and mercy.

 

In his speech, the Pope turned to the day's Gospel reading from Matthew, which recounts…
Continue

Added by Elsy Mathew on December 1, 2017 at 9:30 — No Comments

It Hurts me to see them using mobile phones..... Pope Francis. Nov 11, 2017

It hurts me to see them using mobile phones in Mass (lay, priests and bishops).......It bothers Pope Francis when people take photos of him with their mobile phones during Mass, especially if the person is a priest or bishop.It upsets me when I celebrate Mass in the square or in the basilica and I see so many mobile phones in the air, not only…
Continue

Added by Elsy Mathew on November 11, 2017 at 12:06 — No Comments

ദൈവത്തിന്റെ ശക്തി പ്രകടമാകുന്ന വഴികൾ

             35 വർഷങ്ങൾക്കുമുമ്പാണ് ഈ സംഭവം നടന്നത്. കരിസ്മാറ്റിക് ധ്യാനങ്ങൾക്ക് കേരളസഭയിൽ സ്വീകാര്യതയൊന്നും കിട്ടാത്ത ആരംഭകാലം. നായാട്ടുകാരനും ആരെയും കൂസാത്ത തന്റേടിയും നാട്ടുകാർക്കെല്ലാം ഭയവും ആദരവുമുള്ള ആ മനുഷ്യൻ എങ്ങനെയോ ഒരു ധ്യാനത്തിൽ…

Continue

Added by EDAYAN on November 10, 2017 at 6:41 — No Comments

കുടിയേറ്റ ജനതയ്ക്കു ദൈവസമ്മാനം

കു​​ടി​​യേ​​റ്റ ജ​​ന​​ത​​യ്ക്കു ധ​​ന്യ​​നി​​മി​​ഷം. മ​​ഹാ​​പ്ര​​യാ​​ണ​​ത്തി​​ന്‍റെ യാ​​ത​​ന​​ക​​ളി​​ലും വേ​​ദ​​ന​​ക​​ളി​​ലും കാ​​ത്തു​​പ​​രി​​പാ​​ലി​​ച്ച ദൈ​​വം അ​​വ​​രെ ന​​യി​​ക്കാ​​നാ​​യി അ​​വ​​ർ​​ക്കി​​ട​​യി​​ൽ നി​​ന്നു​​ത​​ന്നെ ഒ​​രു ഇ​​ട​​യ​​നെ ക​​ണ്ടെ​​ത്തി ന​​ൽ​​കി​​യി​​രി​​ക്കു​​ന്നു. 64 വ​​ർ​​ഷ​​ത്തെ…

Continue

Added by EDAYAN on November 7, 2017 at 8:00 — No Comments

Conversion is Changing a Worldly Heart with the Strength of Christ. Nov 7, 2017

Conversion is Changing a Worldly Heart with the Strength of Christ..........Pope Francis explained that Jesus asks each person to carry out an interior change. Changing our way of thinking, changing our way of feeling. Your heart, which was worldly, pagan, now becomes Christian with the strength of Christ: to change, this is conversion. And changing your manner of acting: your works…
Continue

Added by Elsy Mathew on November 7, 2017 at 7:00 — No Comments

സിസ്റ്റര്‍ റാണി മരിയയെ ഇന്നു വാഴ്ത്തപ്പെട്ടവളായി പ്രഖ്യാപിക്കും.

സിസ്റ്റര്‍ റാണി മരിയയെ ഇന്നു വാഴ്ത്തപ്പെട്ടവളായി പ്രഖ്യാപിക്കും.

ഇന്‍ഡോര്‍ : ഇന്ടോരില്‍നിന്നു അമ്പതു കിലോ മീറ്ററോളം അകലെ ഉദയ് നഗറില്‍ കൊല്ലപ്പെട്ട സിസ്റ്റര്‍ റാണി മരിയയെ ശനിയാഴ്ച വാഴ്ത്തപ്പെട്ടവളായി പ്രഖ്യാപിക്കും. ഇന്ത്യയില്‍ ആദ്യമായാണ് ഒരു വനിതാ രക്തസാക്ഷി…

Continue

Added by EDAYAN on November 4, 2017 at 8:00 — No Comments

Monthly Archives

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

1999

© 2018   Created by EDAYAN COMMUNICATIONS.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service