March 2015 Blog Posts (72)

നോമ്പുകാലം ഏഴാം ചൊവ്വ

ക്രിസ്തുവിന്‍റെ മരണ- ഉത്ഥാന ജീവിതത്തെ ഒരു ഗോതന്പുമണി മണ്ണിൽ വീണ് അഴുകി ധാരാളം ഫലം…

Continue

Added by SHERIN CHACKO on March 31, 2015 at 17:41 — No Comments

നോമ്പുകാലം ഏഴാം തിങ്കള്‍

 

പെസഹായ്ക്കും പുളിപ്പില്ലാത്ത അപ്പത്തിന്‍റെ  തിരുനാളിനും രണ്ടു ദിവസമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. യേശുവിനെ ചതിവില്‍ പിടികൂടി വധിക്കേണ്ടത് എങ്ങനെയെന്ന് പ്രധാന പുരോഹിതന്‍മാരും നിയമജ്ഞരും ആലോചിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ഭാഗമാണ് സുവിശേഷകന്‍…

Continue

Added by SHERIN CHACKO on March 31, 2015 at 17:40 — No Comments

Free from Condemnation. March 31, 2015

Free from Condemnation.........“Therefore, there is now no condemnation for those who are in Christ Jesus, who live and walk not after the dictates of the flesh, but after the dictates of the Spirit.” 
(Romans 8:1 AMP)


Is there something that you feel guilty about? If you have…
Continue

Added by Elsy Mathew on March 31, 2015 at 4:26 — No Comments

സ്നേഹിതാ ഞങ്ങളെ അറിയുമോ .........?

സ്നേഹിതാ ഞങ്ങളെ അറിയുമോ .........?

മനുഷ്യ വർഗത്തോളം പഴക്കമുണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് , മനുഷ്യായുസിനെ കുറയ്ക്കുന്ന ഞങ്ങൾ പലർക്കും പ്രിയപെട്ടചങ്ങാതിയയാണ്, നശിപ്പിച്ച വ്യക്തികൾ എണ്ണമറ്റതാണ്, ചിന്നഭിന്നമാക്കിയ കുടുംബങ്ങൾ നിരവധിയാണ്.അനവധി ചോരപ്പുഴകൾ ഒഴുക്കി, അനേകം ജീവിതങ്ങളെ നിത്യ നരഗത്തിൽ തള്ളി , സ്നേഹിച്ച ഹൃദയങ്ങളെ തമ്മിലകറ്റി ബന്ധങ്ങൾ ശിഥിലമാക്കി, ശാന്തിയും നഷ്ട്ടമാക്കി പലരേയും കടത്തിൻറെ അഗാധ ഗർത്തത്തിലേക്ക് തള്ളി വലിചെറിഞ്ഞു ,  പല സ്ത്രികളുടേയും കെട്ടുതാലി…

Continue

Added by Benny Joseph on March 30, 2015 at 16:29 — No Comments

Lenten Rhythms. March 30, 2015

Lenten Rhythms..........The Lenten season offers a variety of opportunities for spiritual growth. The Church provides very concrete practices that make for prayerful reflection-action.

 

We begin Lent by smearing our forehead with ash. It is a symbolic gesture: We are but “dust and ashes”. The…

Continue

Added by Elsy Mathew on March 30, 2015 at 6:30 — No Comments

മരണം വരുമൊരു നാൾ

ഒഴിവാക്കാനാവാത്ത ഒരു മടക്ക യാത്ര ഉണ്ടെന്നു വിശ്വസിക്കുന്നവരാണ് നാം.  അതെപ്പോൾ എങ്ങനെ എന്ന് മാത്രം നമുക്കറിയില്ല…

Continue

Added by Thomas Cherian on March 29, 2015 at 16:28 — 1 Comment

നോമ്പുകാലം ആറാം ശനി

ദൈവാലയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പലരും പറയുന്നത് കേട്ടിട്ടുണ്ട്......ആര്‍ഭാടമാണ്, ധുര്‍ത്താണ് എന്നൊക്കെ. ആര്‍ഭാടവും ധുര്‍ത്തും ഒഴിവാക്കേണ്ടതു തന്നെയാണ്. എന്നാല്‍, ദേവലയത്തിനു ആവശ്യമായ കാര്യങ്ങള്‍ ചെയ്യുന്നതൊക്കെ ആര്‍ഭാടത്തിന്‍റെ ഗണത്തില്‍ ഉള്‍പ്പെടുത്താനാകില്ല. വ്യത്തിയായും വെടിപ്പായും ദൈവാലായം സുക്ഷിക്കുകയെന്നത് നമ്മുടെ കടമയാണ്. ഇവയൊക്കെ ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നു.

 

ദൈവാലയത്തോടും,…

Continue

Added by SHERIN CHACKO on March 28, 2015 at 17:51 — No Comments

നോമ്പുകാലം ആറാം ശനി

ദൈവാലയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പലരും പറയുന്നത് കേട്ടിട്ടുണ്ട്......ആര്‍ഭാടമാണ്, ധുര്‍ത്താണ് എന്നൊക്കെ. ആര്‍ഭാടവും ധുര്‍ത്തും ഒഴിവാക്കേണ്ടതു തന്നെയാണ്. എന്നാല്‍, ദേവലയത്തിനു ആവശ്യമായ കാര്യങ്ങള്‍ ചെയ്യുന്നതൊക്കെ ആര്‍ഭാടത്തിന്‍റെ ഗണത്തില്‍ ഉള്‍പ്പെടുത്താനാകില്ല. വ്യത്തിയായും വെടിപ്പായും ദൈവാലായം സുക്ഷിക്കുകയെന്നത് നമ്മുടെ കടമയാണ്. ഇവയൊക്കെ ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നു.

 

ദൈവാലയത്തോടും,…

Continue

Added by SHERIN CHACKO on March 28, 2015 at 17:51 — No Comments

നോമ്പുകാലം ആറാം ശനി

ദൈവാലയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പലരും പറയുന്നത് കേട്ടിട്ടുണ്ട്......ആര്‍ഭാടമാണ്, ധുര്‍ത്താണ് എന്നൊക്കെ. ആര്‍ഭാടവും ധുര്‍ത്തും ഒഴിവാക്കേണ്ടതു തന്നെയാണ്. എന്നാല്‍, ദേവലയത്തിനു ആവശ്യമായ കാര്യങ്ങള്‍ ചെയ്യുന്നതൊക്കെ ആര്‍ഭാടത്തിന്‍റെ ഗണത്തില്‍ ഉള്‍പ്പെടുത്താനാകില്ല. വ്യത്തിയായും വെടിപ്പായും ദൈവാലായം സുക്ഷിക്കുകയെന്നത് നമ്മുടെ കടമയാണ്. ഇവയൊക്കെ ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നു.

 

ദൈവാലയത്തോടും,…

Continue

Added by SHERIN CHACKO on March 28, 2015 at 17:51 — No Comments

നന്ദിയുള്ളവരാകണം :

thanks quotes എന്നതിനായുള്ള ഇമേജ് ഫലം

കുർബാനകഴിഞ്ഞുഅവർവീട്ടിലേക്ക്പോകുകയായിരുന്നു അൾത്താരബാലന്മാർ,  അപ്പോഴാണു അവർ ആ കാഴ്ച കണ്ടത്  പള്ളി മേടക്കരുകിൽ നില്ക്കുന്ന മാവിൽ നിറയെ പഴുത്ത മാങ്ങകൾ കല്ലെറിഞ്ഞാൽ അച്ചൻവഴക്ക്പറയും അതിനാൽ  അച്ചൻ മുറിയിലേക്ക്‌ പോയതക്കത്തിനു പിള്ളേർ  കല്ലെറിഞ്ഞു, പഴുത്തു നിൽക്കുന്ന മാങ്ങാ നോക്കി ഓരോരുത്തർ എറിയുന്നുണ്ട്‌  പക്ഷെ  ഒരു മാങ്ങ പോലും വീഴുന്നില്ല, പക്ഷേ പിള്ളേർ വിടാനുള്ള ഭാവമില്ല വാശിയോടെ വീണ്ടും എറിയുന്നു, പള്ളിമേടയോടു ചേർന്നു നില്ക്കുന്ന മാവയിരുന്നതിനാൽ ഒച്ച  കേട്ട്…

Continue

Added by Benny Joseph on March 28, 2015 at 10:58 — 1 Comment

കൊഴുക്കട്ട ശനിയാഴ്‌ച്ച (ജോ കാവാലം)

ക്രിസ്‌ത്യാനികളുടെ പരമ്പരാഗത ഭക്ഷണമായ കൊഴുക്കട്ട അഥവാ കോഴിക്കൊട്ട ഉണ്ടാക്കുന്നതും ഓശാനയോടനുബന്ധിച്ചാണ്  . തലേദിലസം ശനിയാഴ്‌ച്ചയാണ്‌ ഈപലഹാരം ഉണ്ടാക്കി വക്കുന്നത്‌ . കോഴിക്കൊട്ടശനിയാഴ്‌ച്ച എന്നു പറയുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് . ഞായറാഴ്‌ച്ച പളളിയില്‍ നിന്നുവന്നതിനുശേഷം…
Continue

Added by Jo Kavalam on March 28, 2015 at 8:24 — 1 Comment

ഓശാന ഞായര്‍ (Palm sunday)

 

വിശുദ്ധ വാരഘോഷത്തിന് തളിര്‍നാമ്പും വലിയ നോയമ്പിന് തീവ്രതയും പകര്‍ന്നുകൊണ്ട് ഓശാന തിരുനാള്‍ എത്തികഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. വിശുദ്ധിയുടേയും വിശ്വാസത്തിന്‍റെയും പ്രതീകമായ കുരുത്തോലകളേന്തി ഇന്നുമുതല്‍ വിശുദ്ധവാരാചരണത്തിനു തുടക്കം കുറിക്കുന്നു.

 

യേശുവിനു മുമ്പിലും പിമ്പിലും നടന്നിരുന്ന ജനങ്ങൾ ആർത്തു വിളിച്ചു: ദാവീദി൯റെ പുത്രനു…

Continue

Added by SHERIN CHACKO on March 28, 2015 at 4:32 — No Comments

യേശു ക്രിസ്തു ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒന്നുമല്ല!അന്ന് ജറുസലേം ദൈവാലയത്തിൽ യേശു ക്രിസ്തു പുറത്തു കയറി യാത്ര ചെയ്ത കഴുത തിരച്ചു വീട്ടിൽ വന്നപ്പോൾ, ആ കഴുത അമ്മയോട് പറഞ്ഞു അമ്മാ ഞാൻ ഇന്ന് ജറുസലേം ദൈവാലത്തിലേക്ക് പോയപ്പോൾ തെരുവോരങ്ങളിൽ എല്ലാവരും എന്നെ കണ്ടു കുബിടുകയും ആർപ്പു വിളിക്കുകയും, ബഹുമാനിക്കുകയും ചെയ്തു. അപ്പോൾ ആ അമ്മ പറഞ്ഞു , അത് നിന്നെ കണ്ടിട്ടല്ല , നീ വഹിച്ച ആ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ കണ്ടിട്ടാണ് . അതിൽ സംശയം തോന്നിയ ആ കഴുത പിറ്റേ ദിവസം ആ ജറുസലേം ദൈവലത്തിന്റെ തെരുവോരങ്ങളിൽ പോയി നോക്കി .അപ്പോൾ ആരും തന്നെ ആ കഴുതയെ ശ്രദ്ധിക്കുകയോ,…

Continue

Added by Tomy Muringathery on March 27, 2015 at 19:44 — 1 Comment

Give Jesus the Right Place in Your Life. March 27, 2015

Give Jesus the Right Place in Your Life...........
 
If I have Jesus in the right place, the whole world would be in perfect shape.
 

A pastor was struggling to prepare his sermon and didn't want to be disturbed by his five year old daughter, so he removed a map of…

Continue

Added by Elsy Mathew on March 27, 2015 at 4:53 — No Comments

ആരായിട്ടു ആണ് നാം പങ്കെടുക്കുന്നത് ????

ആരായിട്ടു ആണ് നാം പങ്കെടുക്കുന്നത് ????നാം നോയമ്പിന്റെ അവസാന ഭാഗത്തിലേക്ക് കടക്കുകയാണ്. നാളെ നാല്പതാം വെള്ളി. പിന്നീടു ഓശാന ഞായറും കഷ്ടാനുഭവവും കുരിശു മരണവും കൊണ്ടാടാൻ പോകുന്നു . ദാവിദിന്റെ പുത്രന് ഓശാന എന്ന് പാടിയവർ തന്നെ ആണ് അവനെ ക്രുശിക്കുക എന്ന് ആർത്തു അട്ടഹസിച്ചതും . യേശു നാഥൻറെ അവസാന സമയത്ത് കണ്ടുമുട്ടിയ ആളുകളിൽ ആരായിട്ടു ആണ് നാം ഈ കഷ്ടനുഭാവത്തിൽ പങ്കെടുക്കാൻ പോകുന്നത് ? ഗത്സമന തോട്ടത്തിൽ ആശ്വാസത്തിന് കൊണ്ടുപോയ മൂന്നു പ്രിയ ശിഷ്യന്മാർ കിടന്നുറങ്ങിയതുപോലെ മറ്റുള്ളവരുടെ…

Continue

Added by STEPHEN KIZHAKKEKALA on March 26, 2015 at 19:45 — 2 Comments

നോമ്പുകാലം ആറാം വെള്ളി

അമ്പത് നോമ്പ് ആരംഭിച്ച് നാല്പത് ദിനങ്ങള്‍ പിന്നിട്ടതോടെ ക്രിസ്തുമതവിശ്വാസികള്‍ക്ക് ഇനിയുളളതു തീവ്ര വ്രതശുദ്ധിയടെ നാളുകള്‍. അമ്പത് നോമ്പിലെ വെള്ളിയാഴ്ചകളില്‍ ദു:ഖവെള്ളിയാഴ്ച കഴിഞ്ഞാല്‍ ഏറ്റവും പ്രാധാന്യമുള്ളതാണ് നാല്‍പ്പതാം വെള്ളി. ക്രിസ്തുദേവന്‍ പരസ്യജീവിതത്തിനു മുന്നോടിയായി നാല്‍പ്പത് ദിവസമാണ് ഉപവസിച്ചത്.

 

1997 -ല്‍ മൂന്ന് ഓസ്കാര്‍ അവാര്‍ഡുകള്‍ നേടിയ ചിത്രമായിരുന്നു റോബര്‍ട്ടോ…

Continue

Added by SHERIN CHACKO on March 26, 2015 at 16:15 — No Comments

നോമ്പുകാലം ആറാം വെള്ളി

അമ്പത് നോമ്പ് ആരംഭിച്ച് നാല്പത് ദിനങ്ങള്‍ പിന്നിട്ടതോടെ ക്രിസ്തുമതവിശ്വാസികള്‍ക്ക് ഇനിയുളളതു തീവ്ര വ്രതശുദ്ധിയടെ നാളുകള്‍. അമ്പത് നോമ്പിലെ വെള്ളിയാഴ്ചകളില്‍ ദു:ഖവെള്ളിയാഴ്ച കഴിഞ്ഞാല്‍ ഏറ്റവും പ്രാധാന്യമുള്ളതാണ് നാല്‍പ്പതാം വെള്ളി. ക്രിസ്തുദേവന്‍ പരസ്യജീവിതത്തിനു മുന്നോടിയായി നാല്‍പ്പത് ദിവസമാണ് ഉപവസിച്ചത്.

 

1997 -ല്‍ മൂന്ന് ഓസ്കാര്‍ അവാര്‍ഡുകള്‍ നേടിയ ചിത്രമായിരുന്നു റോബര്‍ട്ടോ…

Continue

Added by SHERIN CHACKO on March 26, 2015 at 16:15 — No Comments

ചിന്താമൃതം "കാൽവരിയിൽ ഉയർന്ന മരം" (ജോ കാവാലം)

മരത്തണലിൽ വിശ്രമത്തിലായിരുന്ന ഗുരുവിന്റെ അരികിലേക്ക് വിയർത്ത് അവശനായി ആ കർഷകൻ കടന്ന് വന്നു. ഗുരോ ഞാൻ ജീവിതം തന്നെ മടുത്തു. പകലന്തിയോളം ഈ കൊടും വെയിലിൽ  കഷ്ടപെടുന്നു. എന്റെ…
Continue

Added by Jo Kavalam on March 26, 2015 at 15:29 — 5 Comments

നോമ്പുകാലം ആറാം വ്യാഴം

ഗാന്ധിജിയെക്കുറിച്ച്‌ ഒരു കഥയുണ്ട്‌.

 

ഒരു നാള്‍ ഗാന്ധിജി ട്രെയിനില്‍…

Continue

Added by SHERIN CHACKO on March 25, 2015 at 18:08 — No Comments

നോമ്പുകാലം ആറാം ബുധന്‍

മംഗളവാര്‍ത്തതിരുനാളിനെകുറിച്ച് വളരെ ലളിതമായി പറഞ്ഞാല്‍,

 

ഒരു കുഞ്ഞു തന്‍റെ…

Continue

Added by SHERIN CHACKO on March 25, 2015 at 16:50 — No Comments

Monthly Archives

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

1999

© 2018   Created by EDAYAN COMMUNICATIONS.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service