March 2016 Blog Posts (11)

പിതാവേ അങ്ങയുടെ കരങ്ങളില്‍ എന്‍റെ ആത്മാവിനെ ഞാന്‍ സമര്‍പ്പിക്കുന്നു

മനുഷ്യജീവിത്തിനു പ്രത്യാശ നല്‍കുന്ന കുരിശിലെ ഏഴു മൊഴികള്‍ നമുക്കു സുപരിചിതമാണ്. ഈ മൊഴികളില്‍ കാല്‍വരിയില്‍ നമുക്കുവേണ്ടി ക്ഷമയാചിക്കുന്ന ദൈവത്തെ നാം കണ്ടു. ജീവിതത്തിന്‍റെ അവസാന നിമിഷം മാനസാന്തരപ്പെടുന്ന ഒരു പാപിക്ക്‌ പറുദീസ വാഗ്ദാനം ചെയ്തുകൊണ്ട്, തെറ്റുകള്‍ ചെയ്തുപോയ നമുക്കും, യഥാര്‍ത്ഥമായ അനുതാപതിലൂടെ, നിത്യജീവിതത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാന്‍ കഴിയും, എന്ന പ്രത്യാശ നല്‍കുന്ന ദൈവത്തെ നാം കണ്ടു. കുരിശില്‍ പിടയുന്ന നിമിഷത്തിലും ഒരു മകന്‍ എന്ന നിലയില്‍ തന്‍റെ അമ്മയെ സുരക്ഷിത കരങ്ങളില്‍…

Continue

Added by Kshema Chacko on March 28, 2016 at 9:01 — No Comments

Peace be With You. March 27, 2016

Peace be with You.......

 

Peace I leave with you; My peace I give you. I do not give you as the world gives. Do not let your hearts be troubled and do not be afraid. (John 14:27).

It was late that Sunday evening, and the disciples were gathered together behind locked doors, because they…

Continue

Added by Elsy Mathew on March 27, 2016 at 5:30 — No Comments

Pope Washes the Feet of Muslim Refugees, March 26, 2016

Pope washes the feet of Muslim refugees: We are brothers, we all want to live in peace...........

The Pope kneels to wash the feet of a group of refugees. Nobody seems to care about the difference in their religions.  Among them are Catholics, but also Muslims and a Hindu. He kneels before her pain and to the mixture of humiliation and fear of being expelled from…

Continue

Added by Elsy Mathew on March 26, 2016 at 7:17 — No Comments

How to Live the Holy Week during the Jubilee. March 24, 2016

Inline image 1

 
How to live the Holy Week during the Jubilee....
 
POPE FRANCIS
 
During the general…
Continue

Added by Elsy Mathew on March 24, 2016 at 11:30 — No Comments

കുരിശിനെ നെഞ്ചോടു ചേർത്തവർ

യേശുവിന്റെ സഭ ചരിത്രത്തിൽ ഒരിക്കലും ഉണ്ടാകാത്തവിധം രക്തസാക്ഷികളുടെ ചുടുനിണം കൊണ്ട് കരുത്താർജിക്കുകയും സമ്പന്നമാവുകയും ചെയ്യുന്നു. യേശുവിലുള്ള വിശ്വാസത്തിനു വേണ്ടി രക്തംചിന്തി ജീവൻ അർപ്പിച്ചവരുടെ കരുത്ത് എക്കാലവും സഭയ്ക്ക് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടിലേതുപോലെ വിശ്വാസികളുടെ രക്താർപ്പണം നടന്ന ഒരുകാലം മുമ്പ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോയെന്ന് സംശയമാണ്. ക്രിസ്തുവിശ്വാസികൾ എന്തുകൊണ്ടിങ്ങനെ പീഡിപ്പിക്കപ്പെടുന്നു? …

Continue

Added by Joshy Jose Kalapurakal on March 23, 2016 at 11:59 — No Comments

Knowing the Ending. March 23, 2016

Knowing the Ending........

 

In God's hands, nothing is unforgivable. Everything is transformable.

 

Imagine a group of Christians gathered to celebrate Eucharist about 10 years after the death and resurrection of Jesus. They would have read from the Old Testament. And then..there was no New Testament reading, because there was as yet, no…

Continue

Added by Elsy Mathew on March 23, 2016 at 6:30 — No Comments

സ്വർഗസന്തോഷത്തിലേക്കുള്ള വഴി

 

    സ്വർഗസന്തോഷത്തിലേക്കുള്ള വഴി

 

സ്വപ്രയത്നത്താൽ സ്വർഗം സ്വന്തമാക്കാൻ കഴിയാത്ത മനുഷ്യർക്കായി ദൈവം…

Continue

Added by Joshy Jose Kalapurakal on March 20, 2016 at 6:16 — No Comments

ബാഗൊന്നു വാങ്ങി പിടിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ…(എന്‍റെ ബസ്‌ യാത്ര)

അന്നും പതിവുപോലെ സ്കൂള്‍വിട്ടു പതിവായി കേറുന്ന ബസില്‍ കേറി. സ്കൂള്‍ വിട്ട് ബസില്‍ കയറണമെങ്കില്‍ അത്യാവശo യുദ്ധവും കരോട്ടയും നടത്തണം. അന്ന് വളരെ വൈകിയാണ് സ്കൂളില്‍ നിന്നും പോകാന്‍ സാധിച്ചത്. പതിവായി കയറുന്ന ബസില്‍ പതിവിലധികം തിരക്കുണ്ട്. സീറ്റുകള്‍ എല്ലാം നിറഞ്ഞു. ഞാനും എന്‍റെ കൂട്ടുകാരിയും മറ്റ് രണ്ടുപേരും…

Continue

Added by SHERIN CHACKO on March 19, 2016 at 18:33 — 1 Comment

God is with you.......... If you feel lonely or suffer, remember that God is with you-- Pope Francis Pope explained that in the Bible God puts into practice his mercy by giving comfort to people. "So…

God is with you..........
If you feel lonely or suffer, remember that God is with you-- Pope Francis

Pope explained that in the Bible God puts into practice his mercy by giving comfort to people.

 

"Sometimes we can also live in a type of exile, such as loneliness, suffering, death, which makes us think that we are…

Continue

Added by Elsy Mathew on March 17, 2016 at 6:06 — No Comments

Pain: The Beginning of Joy. March 15, 2016

Pain: The Beginning of Joy.........

"Jesus’ last words before dying on the cross were ‘Father into your hands I commend my spirit,’ and he died this way. 'To trust in God who walks with me, walks with His people, walks with the Church: this is an act of faith. To entrust myself. I cannot explain it, but I place myself in Your hands. You know why.”
God does not abandon those who trust Him, even…
Continue

Added by Elsy Mathew on March 15, 2016 at 5:00 — No Comments

Women. March 8, 2016

Women........
Next to God we are indebted to women, first for life itself, and then for making it worth having--Christian Bovee.

 
One of the most Beautiful Creations of GOD.
 
You can feel her "innocence" in the form of a…
Continue

Added by Elsy Mathew on March 8, 2016 at 9:48 — No Comments

Monthly Archives

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

1999

© 2018   Created by EDAYAN COMMUNICATIONS.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service