August 2015 Blog Posts (24)

ചൈന: 2040 ൽ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ക്രൈസ്തവരാഷ്ട്രം ഏതായിരിക്കുമെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ചൈന എന്നാണുത്തരം. കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ്-നിരീശ്വരവാദ രാജ്യമായി അറിയപ്പെടുന്ന ചൈനയെക്കുറിച്ച് ഇങ്ങനെയൊരു വാർത്ത കേട്ടാൽ ആരും അത…

ചൈന: 2040 ൽ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ക്രൈസ്തവരാഷ്ട്രം ഏതായിരിക്കുമെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ചൈന എന്നാണുത്തരം. കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ്-നിരീശ്വരവാദ രാജ്യമായി അറിയപ്പെടുന്ന ചൈനയെക്കുറിച്ച് ഇങ്ങനെയൊരു വാർത്ത കേട്ടാൽ ആരും അത്ഭുതപ്പെട്ടുപോകുമെന്നതിൽ സംശയമില്ല. എന്നാൽ ഇതിൽ അതിശയോക്തിയല്ല. അതൊരു യാഥാർത്ഥ്യമാണ്. ചൈനയിൽ ക്രിസ്ത്യാനികളുടെ എണ്ണം വളരെയധികമായി വർധിക്കുന്നു. 1980 ലെ കണക്കനുസരിച്ച് 10 മില്യൺ ക്രിസ്ത്യാനികളാണ് അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നത്. 2007 ൽ റിപ്പബ്ലിക് ഓഫ് ചൈനയുടെ ഔദ്യോഗിക കണക്കനുസരിച്ച് അത് 60 മില്യൺ ആയി.…

Continue

Added by Philip Antony on August 31, 2015 at 11:20 — 1 Comment

വിവിധോപദേശങ്ങള്‍-!!!!വിവിധോപദേശങ്ങള്‍
  •  തിന്‍മ പ്രവര്‍ത്തിക്കരുത്; നിനക്കു തിന്‍മ ഭവിക്കുകയില്ല. …
Continue

Added by jose George on August 31, 2015 at 1:55 — No Comments

സമ്പത്തില്‍ ആശ്രയിക്കരുത്;

  • സമ്പത്തില്‍ ആശ്രയിക്കരുത്;…
Continue

Added by jose George on August 29, 2015 at 19:45 — No Comments

മാതാപിതാക്കന്‍മാരോടുള്ള കടമകള്‍മാതാപിതാക്കന്‍മാരോടുള്ള കടമകള്‍  
കുഞ്ഞുങ്ങളേ, നിങ്ങളുടെ പിതാവായ എന്റെ വാക്കു കേള്‍ക്കുവിന്‍; സുരക്ഷിതരായിരിക്കാന്‍ അതനുസരിച്ചു പ്രവര്‍ത്തിക്കുവിന്‍. മക്കള്‍ പിതാവിനെ ബഹുമാനിക്കണമെന്ന് കര്‍ത്താവ് ആഗ്രഹിക്കുന്നു; അവിടുന്ന്…
Continue

Added by jose George on August 27, 2015 at 20:08 — No Comments

കര്‍ത്താവില്‍ ആശ്രയിക്കുക.....!!!!

കര്‍ത്താവില്‍ ആശ്രയിക്കുക
  • എന്റെ മകനേ, നീ കര്‍ത്തൃശുശ്രൂഷയ്ക്ക് ഒരുമ്പെടുന്നെങ്കില്‍ പ്രലോഭനങ്ങളെ നേരിടാന്‍…
Continue

Added by jose George on August 26, 2015 at 0:08 — No Comments

കര്‍ത്താവേ, പ്രതികാരം ചെയ്യണമേഅദ്ധ്യായം 109

കര്‍ത്താവേ, പ്രതികാരം ചെയ്യണമേ...!!!
ദൈവമേ, ഞാന്‍ അങ്ങയെ സ്തുതിക്കുന്നു; അവിടുന്നു മൗനമായിരിക്കരുതേ! എന്തെന്നാല്‍, ദുഷ്ടതയും വഞ്ചനയും നിറഞ്ഞവായ് എന്റെ നേരേ തുറന്നിരിക്കുന്നു; അത് എനിക്കെതിരേ വ്യാജം…
Continue

Added by jose George on August 25, 2015 at 1:35 — No Comments

Increase Your Capacity to Receive. August 24, 2015

Increase Your Capacity To Receive......
“Enlarge the place of your tent, stretch your tent curtains wide, do not hold back...” (Isaiah 54:2, NIV)God has many blessings in store for you! He has favor in your future like you’ve never imagined. He wants to take you places that you’ve never even dreamed. But in order for us to partake of all of these…

Continue

Added by Elsy Mathew on August 24, 2015 at 17:31 — No Comments

ജ്ഞാനത്തിന്റെ രഹസ്യo!!!!ജ്ഞാനത്തിന്റെ രഹസ്യo
സര്‍വജ്ഞാനവും കര്‍ത്താവില്‍നിന്നുവരുന്നു. അത് എന്നേക്കും അവിടുത്തോടു കൂടെയന്നു : ആകാശത്തിന്റെ ഉയരവും ഭൂമിയുടെവിസ്തൃതിയുംപാതാളത്തിന്റെ ആഴവും നിര്‍ണയിക്കാന്‍ ആര്‍ക്കു സാധിക്കും ജ്ഞാനമാണ്…
Continue

Added by jose George on August 23, 2015 at 2:20 — No Comments

ശത്രുവിനെതിരേ സഹായം

അദ്ധ്യായം 1
ശത്രുവിനെതിരേ സഹായം
  • എന്റെ ഹൃദയം…
Continue

Added by jose George on August 22, 2015 at 1:35 — No Comments

ആനിക്ക് സംഭവിച്ചത് നമ്മുടെ മകൾക്ക് / പെങ്ങാന്മാര്ക്ക് സംഭവിക്കാതിരിക്കട്ടെ ....

ഈ പെണ്‍കുട്ടിയെ നിങ്ങളറിയും. കുറച്ചു ദിവസങ്ങളായി അവളുടെ ഉടലുകളുടെ ചിത്രങ്ങള്‍ ആദ്യം നിങ്ങളില്‍ പലരുടേയും വാട്സപ്പ് ഗാലറിയെ പുളകം കൊള്ളിച്ചുവെങ്കില്‍ പിന്നീട് അതേ ചിത്രം കണ്ടതിന്‍റെ പേരില്‍ നിങ്ങളില്‍ ചിലരെങ്കിലും ഇത്തരം പ്രചരണമാധ്യമങ്ങള്‍ പോലും വെറുത്തു…
Continue

Added by Jo Kavalam on August 21, 2015 at 11:59 — 4 Comments

സ്രഷ്ടാവിനു കീര്‍ത്തനം പാടുവിന്‍

അദ്ധ്യായം 104

സ്രഷ്ടാവിനു കീര്‍ത്തനം പാടുവിന്‍…

Continue

Added by jose George on August 21, 2015 at 6:54 — No Comments

ഒരു സൂത്രവാക്യത്തിന്റെ ശക്തി

ഒരു സൂത്രവാക്യത്തിന്റെ ശക്തി

 …

Continue

Added by jose George on August 19, 2015 at 1:53 — No Comments

Reading the Bible. Pope Francis. August 19, 2015

Reading the Bible........

 

"Taking care of the family is a way to work on the Lord's vineyard so it can produce the fruit of the Kingdom of God”.

 

In order for families to move forward, Pope Francis recommended that they read the Word of God

 

"It is not for putting in a shelf, but rather for having it at hand. It is for reading it often, every day, either individually or in groups, husband…

Continue

Added by Elsy Mathew on August 18, 2015 at 13:55 — No Comments

Continue

Added by mercy jose on August 14, 2015 at 17:00 — No Comments

We Get what we need and not what we want. August 11, 2015

We get what we need and not what we want.....
 
Sometimes we get what we need and not what we want.
Once there were 3 trees on a hill in the woods. They were discussing their hopes and dreams when the first tree said, "Someday, I hope to be a treasure chest. I could be filled with gold, silver and precious gems and be decorated with intricate…
Continue

Added by Elsy Mathew on August 11, 2015 at 16:58 — No Comments

ഓര്‍മ്മകള്‍ മരിക്കുമോ ....?

     2001-ല്‍ കുഞ്ഞേട്ടനോടൊപ്പം എടുത്ത ഒരു ഫോട്ടോ ...

                                                                                                                                     …

Continue

Added by mercy jose on August 11, 2015 at 5:00 — No Comments

Love, Love, only Love. August 10, 2015

Love, Love, only Love..........

 
May you have the two greatest  gifts of all-- someone to love and someone who loves you.
Love is patient and kind; it is not jealous or conceited or proud; love is not ill-mannered or selfish or irritable; love does not keep a record of wrongs; love is…
Continue

Added by Elsy Mathew on August 10, 2015 at 5:14 — No Comments

Love, Love, only Love. August 10, 2015

Love, Love, only Love..........

 
May you have the two greatest  gifts of all-- someone to love and someone who loves you.
Love is patient and kind; it is not jealous or conceited or proud; love is not ill-mannered or selfish or irritable; love does not keep a record of wrongs; love is…
Continue

Added by Elsy Mathew on August 10, 2015 at 5:14 — No Comments

Love, Love, only Love. August 10, 2015

Love, Love, only Love..........

 
May you have the two greatest  gifts of all-- someone to love and someone who loves you.
Love is patient and kind; it is not jealous or conceited or proud; love is not ill-mannered or selfish or irritable; love does not keep a record of wrongs; love is…
Continue

Added by Elsy Mathew on August 10, 2015 at 5:00 — No Comments

Love for Parents. August 6, 2015

Love for Parents...............

Children, listen to me; I am your father. Do what I tell you and you will be safe, for the Lord has given fathers authority over their children and given children the obligation to obey their mothers. 

 
If you respect your father, you can make up for your sins, and if you honour your mother, you are earning great wealth. If you respect…
Continue

Added by Elsy Mathew on August 6, 2015 at 10:18 — No Comments

Monthly Archives

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

1999

© 2018   Created by EDAYAN COMMUNICATIONS.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service