All Blog Posts (7,966)

ദൈവദാസി റാണി മരിയ:-ഇനി വാഴ്ത്തപ്പെട്ടപദത്തിലേക്ക്

ക്ലാരിസ്റ്റ് (എഫ് സി സി) സന്ന്യാസിനി ദൈവദാസി റാണി മരിയയുടെ നിണസാക്ഷിത്വത്തിന് സഭയുടെ ഔദ്യോഗിക അംഗീകാരം.

വിശുദ്ധരുടെ നാമകരണനടപടികള്‍ക്കായുള്ള സംഘം ഇതു സംബന്ധിച്ച പ്രഖ്യാപനം വ്യാഴാഴ്ച (23/03/17) പുറപ്പെടുവിച്ചു. ഇതോ‌ടെ ദൈവദാസി റാണി മരിയ സഭയിലെ വാഴ്ത്തപ്പെട്ടവരുടെ ഗണത്തിലേക്കുയര്‍ത്തപ്പെടുന്നതിന് യോഗ്യയായി. വാഴ്ത്തപ്പെട്ടപദ പ്രഖ്യാപന തിയതി…

Continue

Added by Jo Kavalam on March 27, 2017 at 10:04 — No Comments

The Argument about Greatness. March 27, 2017

The Argument about Greatness.....An argument broke out among the disciples as to which one of them should be thought of as the greatest. Jesus said to them, "The kings of the pagans have power over their people, and the rulers claim the title "Friends of the People." But this is not the way it is with you; rather, the greatest one among you must be like…
Continue

Added by Elsy Mathew on March 27, 2017 at 6:17 — No Comments

Jesus is Present and Active among us. March 24, 2017

Jesus is Present and Active among us........

Then he took a cup, gave thanks, and said, "Take this and share it among yourselves; for I tell you that from this time on I shall not drink of the fruit of the vine until the Kingdom of God comes." (Lk 22:17-18).
Normally, participants in the Passover meal drank from their own cups. But at the Last Supper, Jesus has the…
Continue

Added by Elsy Mathew on March 24, 2017 at 10:11 — No Comments

Confession is Neither a Process, Nor a Dry Cleaner, for One's Conscience. Pope Francis. March 22, 2017

Confession is neither a process, nor a dry cleaner, for one's conscience..........

The Pope spoke about confession. He said that those who see the confessional only as a dry cleaner, to remove stains on their conscience, have not felt shame for their sins. "I go there, I say my sins, the priest forgives me, I’m given three Hail Mary’s to pray and I leave in peace.’ You have not understood! You have only gone to…
Continue

Added by Elsy Mathew on March 22, 2017 at 5:21 — No Comments

It is not easy to do good, we must learn it, always. Pope Francis. March 21, 2017

It’s not easy to do good, we must learn it, always....

Lent's main objective for Christians is to stay away from evil, and learn to do good.--Pope Francis"It’s not easy to do good: we must learn it, always. And He teaches us. But: Learn. Like children. Along the path of life, of the Christian life one learns every day. You have to learn every day to…

Continue

Added by Elsy Mathew on March 21, 2017 at 5:36 — No Comments

Sin is Like a Slap to God. Pope Francis. March 14, 2017

 Sin is Like a Slap to God........The pope visited a church in Rome, and before celebrating Sunday Mass there he stopped to hear the confessions of several people. It was the modern parish of St. Magdalene of Canossa, which, as you can hear, has a well-rehearsed choir.The pope did not bring a written homily with him, but he delivered a meditation on the story of the Transfiguration…

Continue

Added by Elsy Mathew on March 14, 2017 at 6:03 — No Comments

Pope Francis: How to Live during Lent. March 10, 2017

How to Live during Lent.......Pope Francis celebrated the first day of the Lenten season with the pilgrims. He recalled that today, Ash Wednesday, Christians begin their journey towards Easter.  He spoke of the importance of this journey, as it is "a pilgrimage of hope, a season of penance, and spiritual renewal.” By making this commitment to follow Christ more closely over these days, "at Easter, in union with Mary…

Continue

Added by Elsy Mathew on March 10, 2017 at 7:22 — No Comments

Pope Francis: Christianity is not Doing what you want, but what Jesus wants. March 5, 2017

Christianity is not Doing what you Want, but What Jesus Wants........Pope Francis spoke about the realities of God. The first is the reality of man choosing good or evil. Secondly God made Christ concretely in the flesh to save the world. Finally, people must convert and follow the will of God on the path of the Cross of Jesus. "The reality of God is God made Christ, for us. To save us. When we…

Continue

Added by Elsy Mathew on March 6, 2017 at 7:24 — No Comments

Cherukadha

*രാജാവിന് നാല് ഭാര്യമാരുണ്ടായിരുന്നു.*

നാലാമത്തവളോട് രാജാവിന് ഭ്രാന്തമായ സ്നേഹമായിരുന്നു.അവളെ തൃപ്തിപ്പെടുത്താനായി സാധ്യമായതെല്ലാം അയാൾ ചെയ്യുമായിരുന്നു.മൂന്നാമത്തവളെയും രാജാവിന് സ്നേഹമായിരുന്നു. പക്ഷെ, അവൾ മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടി തന്നെ ഉപേക്ഷിച്ചു പോകുമെന്നായിരുന്നു രാജാവിന്റെ ബലമായ സംശയം.രണ്ടാമത്തെ ഭാര്യ രാജാവിന് വിഷമഘട്ടങ്ങളിൽ ഓടിച്ചെല്ലാനുള്ള ഇടമായിരുന്നു. അയാളുടെ സങ്കടങ്ങൾ കേട്ട് അവൾ ആശ്വസിപ്പിക്കുമായിരുന്നു.ഒന്നാം ഭാര്യ രാജാവിനെ ഒട്ടേറെ… Continue

Added by Dineesh Thattil Davis on February 19, 2017 at 18:06 — 2 Comments

ഒരു ചെറുകഥ-----------

 ഒരു വൈദികന്‍ എല്ലാ ദിവസവും ഉച്ചസമയത്തു പള്ളിയില്‍ കടന്നു ചെന്ന് നോക്കുമായിരുന്നു വിശ്വാസികള്‍ ആരെങ്കിലും പ്രാര്‍ത്ഥിക്കുവാന്‍ വേണ്ടി കടന്നു വരുന്നുണ്ടോ എന്ന്. അങ്ങനെ ഇരിക്കെ ഒരു ദിവസം പള്ളിയുടെ വാതില്‍ തുറന്നു ഒരാള്‍ കയറുന്നത് കണ്ടു.അദ്ദേഹം മുഷിഞ്ഞ വേഷം ധരിച്ചു...വളരെ ക്ഷീണിതനായി ....കയ്യില്‍ ഒരു ചോറുപാത്രവുമായി പള്ളിക്കുള്ളില്‍ കടന്നു പോകുകയും മുട്ടുകുത്തി തലകുനിച്ചു ഒരുനിമിഷം ഇരുന്നതിനു ശേഷം എഴുന്നേറ്റു പോകുന്നതും കണ്ടു.....ഇങ്ങനെ മൂന്നാല് ദിവസം അദ്ദേഹം പതിവായി പള്ളിക്കുള്ളില്‍ വരുന്നത് ആ…

Continue

Added by Shins Thomas on January 30, 2017 at 16:31 — No Comments

With the Fire of the Spirit. Jan 13, 2017

With the Fire of the Spirit............The  early Christian communities took pains to carefully differentiate the baptism of John that dipped people in the waters of the Jordan and the baptism of Jesus that communicated his Spirit in order to cleanse, renew, and transform the hearts of his followers. Without that Spirit of Jesus, the Church grows dull and vanishes.

Only the Spirit of Jesus can…
Continue

Added by Elsy Mathew on January 13, 2017 at 15:21 — No Comments

While Saints and Apparitions are Important, Jesus Christ should be the Centre. Pope Francis. Jan 10, 2017

While saints and apparitions are important, Jesus Christ should be the center......

Pope Francis spoke about knowing and worshiping Jesus as the center of our life.

"This is the center of our lives: Jesus Christ. Jesus Christ who is manifested, gives you the opportunity to see Him. We are invited to know Him, to recognize Him in life, in…

Continue

Added by Elsy Mathew on January 11, 2017 at 5:28 — 3 Comments

St. Joseph of Cupertino

St. Joseph was born in 1603 at Cupertino, in the diocese of Nardo in the Kingdom of Naples. After spending his childhood and adolescence in simplicity and innocence, he finally joined the Franciscan Friars Minor Conventual. After his ordination to the holy priesthood, he gave himself up entirely to a life of devotion to the Lord and his church. His deep devotional life led him to the kind of holiness which is forged through humility, voluntary mortification, and obedience. He was consecrated…

Continue

Added by EDAYAN on January 8, 2017 at 15:29 — No Comments

The Power of Rosary

The Power of Rosary

“Whatever you do, do not be like a certain pious but stubborn lady in Rome, so often mentioned when speaking about the Rosary.

She was so devout and so fervent that she put to shame by her holy life even the strictest religious in the Church.

 “Having decided to ask Saint Dominic’s advice about her spiritual life, she asked him to hear her…

Continue

Added by EDAYAN on January 6, 2017 at 17:10 — No Comments

Saint of the Day for Friday, January 6th, 2017

St. Andre Bessette

When Alfred Bessette came to the Holy Cross Brothers in 1870, he carried with him a note from his pastor saying, "I am sending you a saint." The Brothers found that difficult to believe. Chronic stomach pains had made it impossible for Alfred to hold a …

Continue

Added by EDAYAN on January 6, 2017 at 14:29 — No Comments

Pope Francis: ‘Prison conditions must be humane’

At his general audience, the Pope prayed for prisoners killed in recent riots in Brazil

Pope Francis has prayed for those who were killed in this week’s Brazil prison riots, saying penitentiary conditions must be “worthy of human persons”.

The Pope invited faithful at his weekly Wednesday audience at the Vatican to pray for the 60 who died in gang fights in the Brazil Amazon region prisons and their families, as well as inmates and prison workers…

Continue

Added by EDAYAN on January 5, 2017 at 12:24 — No Comments

Ten stories to watch in 2017 BY POPE FRANCIS

1) Dubia drama When Pope Francis released Amoris Laetitia, his apostolic exhortation on the family, last April the reaction was relatively muted. But as sharply divergent readings of the text emerged, a group of four cardinals submitted five dubia, or “doubts”, to the Pope. Cardinal Burke, the most vocal signatory, says the cardinals will issue a “formal act of correction” if they receive no reply. This is a dramatic development that threatens to destabilise this pontificate…

Continue

Added by EDAYAN on January 5, 2017 at 12:21 — No Comments

Complaining to God is a way of praying. Pope Francis. Jan 4, 2017

Complaining to God is a way of praying......In his catechesis, the pope spoke about the example of Abraham. This patriarch believed in God’s promise that he would have a child, even though he was very old, and his wife was infertile.  Time went by and the promise didn’t come true, so Abraham complained to God. The pope says this is a good example because being faithful doesn’t mean that one…

Continue

Added by Elsy Mathew on January 4, 2017 at 15:24 — No Comments

Nigerian bishop describes new wave of Islamist terror; 16 churches destroyed since September

A Nigerian prelate said that Islamist Fulani herdsmen are committing massive violence against Christians in his region.

Bishop Joseph Bagobiri of Kafanchan told Aid to the Church in Need that since September, there have been “53 villages burned down, 808 people murdered and 57 wounded, 1,422 houses and 16 churches destroyed.”

Stating that the Fulani are armed with “AK-47s of unknown provenance,” he added:

The Fulani are Muslim and the land they are…

Continue

Added by EDAYAN on December 30, 2016 at 5:53 — No Comments

Why Do Some Go To Hell If God Loves Them?

There are a few things we must understand about the nature of God, the nature of humans, and our relationship with God.

  • God is the source of all good.  God does not create evil (which isn't really a "thing", but rather an absence of a good).  
  • God cannot act in a way that is not good (evil).
  • God allows humans to choose to do good or evil.  We have free will.  It is possible to reject God's…
Continue

Added by EDAYAN on December 29, 2016 at 14:25 — No Comments

Monthly Archives

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

1999

© 2018   Created by EDAYAN COMMUNICATIONS.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service