ജപമാലയുടെ മാസ്മരിക ശക്തി.

Views: 1383

Add a Comment

You need to be a member of EDAYAN to add comments!

Join EDAYAN

Comment by p.j.sebastian on September 6, 2017 at 5:26
ഈ വിവരം ജേസച്ചൻ എങ്ങും പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടില്ല.
Comment by Christo Chiramukhathu on August 31, 2017 at 6:07

Dear Brother/Sister,

ഇവിടെ പരാമര്‍ശിച്ച അത്ഭൂത സംഭവം നടന്ന കുട്ടിയുടെ മാതാപിതാക്കളുടെയോ അടുത്ത ബന്ധുക്കളുടെയോ, ശുശ്രൂഷ ചെയ്ത അച്ചന്‍ ഫാ. ജോസ് പൂവത്തിങ്കലിന്റെയോ Contact Numbters ഒന്ന് തരാമോ..ഈ അത്ഭുത സംഭവം ഞാന്‍ ചില നിരീശ്വരവാദികളുടെയും, മൂഢാരധനക്കാരുടെയും സോഷ്യല്‍ മീഡിയാ ഗ്രൂപ്പുകളില്‍ പോസ്റ്റു ചെയ്യാനാഗ്രഹിക്കുന്നു. കാരണം, അവിശ്വാസികള്‍ക്ക് ദൈവത്തിന്റെ ശക്തിയും പ്രവര്‍ത്തനവും തിരിച്ചറിഞ്ഞ് വിശ്വാസത്തിലേക്ക് വരാന്‍ ഇത്തരം യഥാര്‍ത്ഥ സംഭവങ്ങള്‍ സഹായകമാണ്.

© 2018   Created by EDAYAN COMMUNICATIONS.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service